Od 1 października 2015 otwieramy grupę zerową – serdecznie zapraszamy !

Zapewniamy

 

 • duży, atrakcyjny ogród z placem zabaw dla dzieci
 • kompetentną i wykwalifikowaną kadrę
 • miłą, rodzinną atmosferę
 • właściwą opiekę nad dziećmi
 • wspieranie rozwoju każdego dziecka
 • logopedę
 • pedagoga dziecięcego
 • psychologa dziecięcego
 • monitoring wszystkich sal
 • bezpieczeństwo
 • pełna gamę zabawek edukacyjnych
 • rozwijanie umiejętności manualnych,plastycznych
 • spacery
 • trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) – odpłatnie

Oferujemy:

Ciekawe atrakcje dla dzieci w postaci:

 • języka angielskiego
 • zajęć tanecznych
 • gier i zabaw
 • zajęć plastyczno-technicznych
 • teatrzyków
 • wycieczek
 • imprez okolicznościowych

Zajęcia dodatkowe odpłatne

 • szachy
 • zajęcia sportowo-ruchowe z piłką

 

Co jest dla nas ważne?

 • dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych, fantazji i wyobraźni dziecięcej
 • rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich
 • wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową
 • rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
 • kształtujemy podstawowe powinności moralne
 • dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia
 • kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych
 • kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną
 • ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych
 • tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej